REKLAMACIJE I POVRAT ROBE

Kupac može izvršiti reklamaciju i povrat pošiljke u roku od 8 (osam) dana od datuma preuzimanja pošiljke.

Reklamaciju i povrat proizvoda kupac može napraviti u sljedećim situacijama:
• Ako je pošiljka koja je dostavljena kupcu pogrešna, oštećena ili otvorena.
• Ako je na proizvodu u pošiljci naznačen rok upotrebe koji je istekao.
• Ako je pošiljka isporučena u roku dužem od navedenog roka prilikom kupovine.

Reklamaciju i povrat proizvoda je moguće izvršiti putem pošte ili lično u Privatnoj apoteci „Monis“. Kupac o svom naumu raskidanja ugovora nas treba pismeno obavijestiti i na našu adresu, o svom trošku, vratiti nam proizvod koji je u originalnoj ambalaži i bez vidljivih znakova korištenja. U roku 8 dana od prijema proizvoda Privatna apoteka „Monis“ će Kupcu vratiti novac uplaćen za proizvod pri povratu pošiljke.

Sve dodatne informacije u vezi reklamacije i povrata pošiljke možete dobiti putem telefona Privatne apoteke „Monis“ – 033 592-520 ili putem e-maila [email protected]

PRIGOVORI
Sve prigovore kupac može poslati putem elektronske pošte na e-mail adresu: [email protected]. Kako bi Prodavač potvrdio prijem pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti tačne podatke za prijem istoga. Odgovor na prigovor Kupca Prodavač će dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana prijema prigovora.