Ave Patch Power Flaster za hronične bolove u mišićima a3

10.00 KM

Power Ave Patch je flaster sa dvostrukim dejstvom toplo i hladno. Toplotna terapija se preporučuje u cilju ublažavanja hroničnog bola u mišićima ( u skladu sa orjentalnom medicinom ). Power Ave Patch pomaže stimulaciji krvne cirkulacije i obezbjeđuje ublažavanje hroničnog bola u mišićima. Toplo- hladni efekati obezbjeđuju višestruko bolje rezultate od samo jednog efekta samostalno. Ima dobar afinitet prema koži zahvaljujući svojoj niskokiselinskoj PH vrijednosti. Može se sjeći na manje flastere. Jedini na tržištu.

a3

Nema na zalihiShare